File tranh vẽ tay trừu tượng tối giản kết hợp - OP23783594

Mã: OP23783594
Giá: 80 Xu

Hỗ trợ tìm file: 0972086408 (call/zalo)

  • Kích thước Pixel: 3543 x 3543px
  • Kích thước Centimeters: 60 x 60cm
  • Số files: 4
  • Định dạng: TIF (layer)
  • Độ phân giải: 150 dpi
  • Dung lượng: 163 MB
  • Chế độ màu: RGB
  • Phần mềm mở file: Photoshop

Files tương tự

File tranh sơn dầu trừu tượng nghệ thuật - SD0003
File tranh sơn dầu trừu tượng nghệ thuật - SD0003
File tranh trừu tượng - TT014
File tranh trừu tượng - TT014
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - A4106
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - A4106
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - A4109
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - A4109
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - A4108
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - A4108
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - S9125
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - S9125
File tranh trừu tượng tối giản vẽ tay -XG-174
File tranh trừu tượng tối giản vẽ tay -XG-174
File tranh trừu tượng tối giản vẽ tay - XG-173
File tranh trừu tượng tối giản vẽ tay - XG-173