File tranh tượng phật - PH0003

Mã: PH0003
Giá: 20 Xu

Hỗ trợ tìm file: 0972086408 (call/zalo)

  • Kích thước Pixel: 8858 x 5906px
  • Kích thước Centimeters: 150 x 100cm
  • Định dạng: TIF
  • Độ phân giải: 150 dpi
  • Dung lượng: 121 MB
  • Chế độ màu: RGB
  • Phần mềm mở file: Photoshop

Files tương tự

File tranh bộ lá nhiệt đới kết hợp - 5G26
File tranh bộ lá nhiệt đới kết hợp - 5G26
File tranh hoa tươi nhiều bức kết hợp - 5G04
File tranh hoa tươi nhiều bức kết hợp - 5G04
File tranh bộ 5 bức kết hợp hoa lá chim tông vàng - HG5055
File tranh bộ 5 bức kết hợp hoa lá chim tông vàng - HG5055
File tranh bình hoa sen vàng 3D nổi - S029
File tranh bình hoa sen vàng 3D nổi - S029
22 files tranh trừu tượng Bắc Âu - TTA1
22 files tranh trừu tượng Bắc Âu - TTA1
File tranh bộ 5 kết hợp trừu tượng Bắc Âu - OP22340599
File tranh bộ 5 kết hợp trừu tượng Bắc Âu - OP22340599
File tranh ghép 5 tấm bình hoa trắng vẽ tay - HG50003
File tranh ghép 5 tấm bình hoa trắng vẽ tay - HG50003
File tranh bộ phong cảnh nghệ thuật Bắc Âu kết hợp - KH0002
File tranh bộ phong cảnh nghệ thuật Bắc Âu kết hợp - KH0002