File tranh Phật Thích ca Mâu ni vàng - OP14736814

Mã: OP14736814
Giá: 40 Xu

Hỗ trợ tìm file: 0972086408 (call/zalo)

  • Kích thước Pixel: 3234 x 2365px
  • Kích thước Centimeters: 27 x 20cm
  • Định dạng: TIF
  • Độ phân giải: 300 dpi
  • Dung lượng: 43 MB
  • Chế độ màu: RGB
  • Phần mềm mở file: Photoshop

Files tương tự

File tranh nền tường cây hoa và chim nhiệt đới vẽ tay - DT045
File tranh nền tường cây hoa và chim nhiệt đới vẽ tay - DT045
File tranh hoa tulip - 8688371
File tranh hoa tulip - 8688371
File tranh nền tường tiểu cảnh hoa sen cá chép - DT044
File tranh nền tường tiểu cảnh hoa sen cá chép - DT044
File tranh nền tường tiểu cảnh - DT043
File tranh nền tường tiểu cảnh - DT043
File tranh phong cảnh con đường lá vàng - DT042
File tranh phong cảnh con đường lá vàng - DT042
File tranh nền tường cà phê - CF0002
File tranh nền tường cà phê - CF0002
File tranh mã đáo thành công - CN10908585
File tranh mã đáo thành công - CN10908585
File tranh nền tường cà phê - CF0001
File tranh nền tường cà phê - CF0001