File tranh Phật Di Lặc vàng - HG176

Mã: HG176
Giá: 85 Xu

Hỗ trợ tìm file: 0972086408 (call/zalo)

  • Kích thước Pixel: 3402 x 5102px
  • Kích thước Centimeters: 120 x 180cm
  • Định dạng: JPG
  • Độ phân giải: 72 dpi
  • Dung lượng: 7.51 MB
  • Chế độ màu: RGB
  • Phần mềm mở file: Photoshop

Files tương tự

File tranh hoa sen cá chép - S415
File tranh hoa sen cá chép - S415
File tranh nền tường cây hoa và chim nhiệt đới vẽ tay - DT045
File tranh nền tường cây hoa và chim nhiệt đới vẽ tay - DT045
File tranh chân dung nghệ thuật cô gái và hoa - CD123
File tranh chân dung nghệ thuật cô gái và hoa - CD123
File tranh hoa tulip - 8688371
File tranh hoa tulip - 8688371
File tranh tròn phong cảnh rừng chim Bắc Âu - OP18535096
File tranh tròn phong cảnh rừng chim Bắc Âu - OP18535096
File tranh Quan Thế Âm Bồ Tát - PH0007
File tranh Quan Thế Âm Bồ Tát - PH0007
File tranh nền tường tiểu cảnh hoa sen cá chép - DT044
File tranh nền tường tiểu cảnh hoa sen cá chép - DT044
File tranh nền tường tiểu cảnh - DT043
File tranh nền tường tiểu cảnh - DT043