File tranh kết hợp trừu tượng vẽ tay tối giản - OP23716219

Mã: OP23716219
Giá: 40 Xu

Hỗ trợ tìm file: 0972086408 (call/zalo)

  • Kích thước Pixel: 3150 x 4724px
  • Kích thước Centimeters: 40 x 60cm
  • Định dạng: TIF (layer)
  • Độ phân giải: 200 dpi
  • Dung lượng: 129 MB
  • Chế độ màu: RGB
  • Phần mềm mở file: Photoshop

Files tương tự

File tranh sơn dầu trừu tượng nghệ thuật - SD0003
File tranh sơn dầu trừu tượng nghệ thuật - SD0003
File tranh trừu tượng - TT014
File tranh trừu tượng - TT014
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - A4106
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - A4106
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - A4109
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - A4109
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - A4108
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - A4108
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - S9125
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - S9125
File tranh trừu tượng tối giản vẽ tay -XG-174
File tranh trừu tượng tối giản vẽ tay -XG-174
File tranh trừu tượng tối giản vẽ tay - XG-173
File tranh trừu tượng tối giản vẽ tay - XG-173