File tranh hươu nai trừu tượng kết hợp - OP17236691

Mã: OP17236691
Giá: 80 Xu

Hỗ trợ tìm file: 0972086408 (call/zalo)

  • Kích thước Pixel: 2953 x 4134px
  • Kích thước Centimeters: 50 x 70cm
  • Định dạng: TIF (layer)
  • Số files: 5
  • Độ phân giải: 150 dpi
  • Dung lượng: 63.2 MB
  • Chế độ màu: RGB
  • Phần mềm mở file: Photoshop

Files tương tự

File tranh sơn dầu trừu tượng nghệ thuật - SD0003
File tranh sơn dầu trừu tượng nghệ thuật - SD0003
File tranh trừu tượng - TT014
File tranh trừu tượng - TT014
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - A4106
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - A4106
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - A4109
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - A4109
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - A4108
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - A4108
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - S9125
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - S9125
File tranh trừu tượng tối giản vẽ tay -XG-174
File tranh trừu tượng tối giản vẽ tay -XG-174
File tranh trừu tượng tối giản vẽ tay - XG-173
File tranh trừu tượng tối giản vẽ tay - XG-173