File tranh dọc trừu tượng hiện đại - G-279

Mã: G-279
Giá: 40 Xu

Hỗ trợ tìm file: 0972086408 (call/zalo)

 • Kích thước Pixel: 7087 x 7087px
 • Kích thước Centimeters: 120 x 120cm
 • Định dạng: TIF (layer)
 • Độ phân giải: 150 dpi
 • Dung lượng: 404 MB
 • Chế độ màu: RGB
 • Phần mềm mở file: Photoshop

Files tương tự

File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - H-551
File tranh trừu tượng bộ 3 phong cách Bắc Âu - H-551
File tranh sơn dầu hoa 3D phong cách hiện đại - KT-024
File tranh sơn dầu hoa 3D phong cách hiện đại - KT-024
File tranh sơn dầu hoa 3D phong cách hiện đại - KT-023
File tranh sơn dầu hoa 3D phong cách hiện đại - KT-023
File tranh sơn dầu hoa 3D phong cách hiện đại - KT-022
File tranh sơn dầu hoa 3D phong cách hiện đại - KT-022
File tranh sơn dầu hoa 3D phong cách hiện đại - KT-021
File tranh sơn dầu hoa 3D phong cách hiện đại - KT-021
File tranh sơn dầu hoa 3D phong cách hiện đại - KT-020
File tranh sơn dầu hoa 3D phong cách hiện đại - KT-020
File tranh sơn dầu hoa 3D phong cách hiện đại - KT-019
File tranh sơn dầu hoa 3D phong cách hiện đại - KT-019
File tranh trừu tượng tối giản vẽ tay - XG-6756
File tranh trừu tượng tối giản vẽ tay - XG-6756